Centrum Rycerstwa Niepokalanej

Polski Północnej

Centrum MI

w Ostródzie

Centrum Formacji Rycerstwa Niepokalanej Polski Północnej do czerwca roku 2008 istniało i działało przy klasztorze w Gdyni. Od czerwca, zgodnie z decyzją kapituły prowincjalnej, obradującej w Gdańsku, zostało przeniesione do Ostródy, gdzie na ten cel został przekazany dom, który do tej pory służył, jako dom formacyjny zakonnego postulatu. Postulat został przeniesiony do Gniezna, a dom przekazany dla Rycerstwa Niepokalanej Polski Północnej. Od 2016 r. Prowincjalnym asystentem ds. Rycerstwa Niepokalanej jest o. Tomasz Maria Tęgowski.

Centrum koordynuje pracę MI na terenie Polski Północnej. Sekretariat pełni dyżury, w czasie których możliwy jest osobisty i telefoniczny kontakt, w sprawach organizacyjnych oraz zasięgnięcie informacji o MI. W Centrum Formacji ma też swoją siedzibę Rycerstwo u Stóp Krzyża, które jest apostolską propozycją dla osób chorych.

Rycerstwo Niepokalanej Polski Północnej podzielone jest na okręgi terytorialne:
okręg pomorski (centrum w Gdańsku),
okręg zachodniopomorski (centrum w Darłowie),
okręg wielkopolski (centrum w Gnieźnie),
okręg warmińsko-mazurski (centrum w Ostródzie).
Taki podział ma na celu lepszą organizację współpracy pomiędzy poszczególnymi wspólnotami lokalnymi MI. Centrum w Ostródzie podporządkowane jest Zarządowi Narodowemu MI, który ma swą siedzibę w Niepokalanowie - Lasku.

Kontakt:
Centrum Formacji Rycerstwa Niepokalanej
ul. Franciszkańska 1, 14-100 Ostróda,
tel. 89 500 01 92 kom. +48 660 421 200
e–mail: mipolnoc@gmail.com

Centrum swą działalność prowadzi w oparciu o dotacje finansowe otrzymywane: z Zarządu Prowincji OO. Franciszkanów w Gdańsku, Zarządu Narodowego MI, pracy własnej Asystenta Prowincjalnego MI oraz dobrowolnych ofiar.

Adres bankowy i numer konta:

Centrum Formacji Rycerstwa Niepokalanej w Ostródzie
13 1600 1303 1846 2175 2000 0001


Gromadzone fundusze wykorzystywane będą, przede wszystkim na organizowanie rekolekcji Rycerstwa Niepokalanej, na wszystkich poziomach wiekowych, oraz szczególnie na wsparcie udziału w nich, dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych.

Rycerstwo Niepokalanej

Kontakt

Centrum Formacji Rycerstwa Niepokalanej Polski Północnej

o. Robert Twardokus

Asystent Prowincjalny ds. Rycerstwa Niepokalanej


Adres

Centrum Formacji MI
ul. Franciszkańska 1
14-100 Ostróda

Telefony

+48 89 500 01 92

+48 660 421 200

E-mail

mipolnoc@gmail.com